Чехите вече са на крачка да си тръгнат от България.