Въпреки присъствието си в цялата страна и модернизирането на някои дейности "Български пощи" изпуснаха конкуренцията.
Въпреки присъствието си в цялата страна и модернизирането на някои дейности "Български пощи" изпуснаха конкуренцията.