Генералният директор на Банката за международни разплащания - Агустин Карстенс