Теорията на Ралф Елиът лежи върху систематичното си проучване на събраните за седемдесет и пет години данни за фондовите пазари.