За пореден месец и публичните банки следват негативната тенденция на "Българска фондова борса".
За пореден месец и публичните банки следват негативната тенденция на "Българска фондова борса".