Дунав е реката, която протича през най-много държави в света – десет (Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, България, Румъния, Молдова и Украйна).
Дунав е реката, която протича през най-много държави в света – десет (Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, България, Румъния, Молдова и Украйна).