Бернар Арно е един от най-богатите хора на планетата.