Офисът за връзка бе тържествено открит едва преди две години
S 250 6358466e 97c7 495b ae19 3b2037b16ed9