Схемите целят подобряване на видимостта на продукт, произхождащ от определен регион.