Проектът е  финансиран от бюджета на България и на EuroHPC JU, като общата инвестиция възлиза на 11.5 милиона евро.