Драган Цанков е български политик, почетен член на Българското книжовно дружество. Той е три пъти министър-председател на България.