Представителите на двата отличени проекта от България ще получат почетен медал най-напред на национално ниво, а след това в Брюксел или Страсбург.