Експертите на Европейската космическа агенция и Министерството на иновациите и растежа посетиха водещи малки и средни предприятия и иновативни стартиращи фирми, в които се откри потенциал за участие в тръжните процедури.