Димитър Димитров, изпълнителен директор на "Алтерко"