Никола Янков – управляващ партньор в „Експат Капитал“, Димитър Димитров - изпълнителен директор на „Алтерко“ и Николай Василев – управляващ партньор в „Експат Капитал“ във Франкфурт.