Недоверчивият българин, вечно очакващ да бъде излъган (не без основание) се чуди "кой път да хване".