Министърът на околната среда и водите Емил Димитров, който участва в конференцията, изрази подкрепа за обвързването на социално-икономическото възстановяване от пандемията и зеления преход.