Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев по време на церемония за изпращане на влака.