България отчита като навременна дискусията за осигуряване на устойчивост и отворена стратегическа автономност на ЕС.