Европейският съвет ще обсъди скорошното покачване на цените на енергията, което оказва отрицателно въздействие върху бизнеса и потребителите.