Най-висока е цената на труда в Дания, а най-ниска в България – 6,40 евро на час.