Министър Николов участва във форум на Р-ТЕСС в Букурещ за насърчаване на енергийната сигурност и диверсификация на доставките.