Благодарение на малкия брой инциденти, железопътният транспорт е и най-безопасният вид сухопътен транспорт.