Очаква се ръководената от Юлия Ненкова Комисия за защита на конкуренцията да оцени доколко тази сделка ще повлияе върху на пазара на тютюневи изделия и други дребно-оборотни стоки.
Очаква се ръководената от Юлия Ненкова Комисия за защита на конкуренцията да оцени доколко тази сделка ще повлияе върху на пазара на тютюневи изделия и други дребно-оборотни стоки.