Банкеръ Weekly

Briefs

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

На редовното си заседание във вторник съветът на директорите на фондовата борса упълномощи изпълнителния директор Георги Драйчев да организира провеждането на изпити за всеки нов кандидат за борсов посредник (брокер). За явяването си желаещите трябва да внесат такса от 30 лв. без данък добавена стойност. Допреди няколко месеца, за да бъде допуснат един брокер да сключва борсови сделки, бе нужно той само да притежава лиценз, издаден от Държавната комисия по ценните книжа (ДКЦК). Явяването на изпит пред комисията струва над 300 лева. Изглежда, борсата смята, че преценката на ДКЦК за качествата на брокерите не е достатъчно прецизна, и затова ще организира свои изпити. А може би това е начин за позакърпване на изтънелия бюджет на БФБ. Химимпорт АД е уведомил фондовата борса, че е придобил нови 32.77% от капитала на Централна кооперативна банка. Според информацията от БФБ, прехвърлянето на собствеността върху пакета, който досега държеше Банковата консолидационна компания, е осъществено на 14 януари. Интересно е, че сделката не е минала през фондовата борса, но е отразена от Централния депозитар. Така Химимпорт вече притежава 42.67% от капитала на ЦКБ. Това означава, че при нова сделка, при която делът на компанията в банката премине границата от 50%, тя ще е длъжна да отправи търгово предложение за изкупуване на книжата на останалите акционери в ЦКБ. На заседание в сряда членовете на Държавната комисия по ценните книжа забраниха окончателно на Северкооп гъмза холдинг да публикува търговото си предложение за изкупуване на книжата на миноритарните акционери в габровското дружество Рекорд. Причината е ниската цена, оферирана от холдинга. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд. ДКЦК отписа от регистъра на публичните дружества Текстилни влакна - Хасково, Хемус автотранспорт - Габрово, и Енергострой - Враца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във