Арката е възстановена напълно едва през 1956 година, а квадригата с триумфалната корона - през 1958 година.