Експертите на "Първа ФБК" помогнаха на "Градус" АД да реализира най-голямото IPO в България за последните повече от десет години.
Експертите на "Първа ФБК" помогнаха на "Градус" АД да реализира най-голямото IPO в България за последните повече от десет години.