"Експат Капитал", в което Никола Янков и Николай Василев са управляващи партньори, е независима компания за управление на активи в България.