Заседание на Министерския съвет заедно с кметове от област Благоевград