Двете компании са сред лидерите в световното производство на продукти за жп транспорта (главно локомотиви, вагони и части за тях, подземни железници (метро) и други.).