Подуправителят на БНБ и ръководител на управление "Банково" Нина Стоянова. 
Подуправителят на БНБ и ръководител на управление "Банково" Нина Стоянова.