Оливър Ципше, водещият кандидат за главен изпълнителен директор на BMW