Срокът за деклариране и плащане на данъка по годишните данъчни декларации е  5 май.