От 2011 г. Парламентът и Комисията управляват съвместно общ регистър, известен като Регистър за прозрачност.