Европейските средства обаче са съсредоточени главно в община Русе и най-вече в града