Бизнесът очаква процедури за безвъзмездна финансова помощ за разработване на иновации и подпомагане на стартиращите предприятия.