„Твоят избор има значение“ разчита на компенсиране на спада в износа чрез общи действия на българските потребители.
„Твоят избор има значение“ разчита на компенсиране на спада в износа чрез общи действия на българските потребители.