Държавата иска да продължи експлоатацията на термичните централи, защото те гарантират енергийната й сигурност, заяви заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков (седналият в средата) по време на дискусията "Интегриран национален план за енергетиката и климата за периода до 2030 г.",състояла се на 6 февруари в София - Хотел "Балкан".
Държавата иска да продължи експлоатацията на термичните централи, защото те гарантират енергийната й сигурност, заяви заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков (седналият в средата) по време на дискусията "Интегриран национален план за енергетиката и климата за периода до 2030 г.",състояла се на 6 февруари в София - Хотел "Балкан".