Председателят на АИКБ Васил Велев
Председателят на АИКБ Васил Велев