Съотношението дълг/БВП в някои страни от еврозоната от 2007 до 2018 г.