БФБ споделя и следва мисията за насърчаване на отговорните инвестиции в устойчиво развитие и подобряване на резултатите по отношение на екологично, социално и добро корпоративно управление в България, казва Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.
БФБ споделя и следва мисията за насърчаване на отговорните инвестиции в устойчиво развитие и подобряване на резултатите по отношение на екологично, социално и добро корпоративно управление в България, казва Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.