"Българска фондова борса" възлага на Пазара за растеж на МСП BEAM важна роля като източник за финансиране растежа на динамичните и амбициозни български малки и средни предприятия.
"Българска фондова борса" възлага на Пазара за растеж на МСП BEAM важна роля като източник за финансиране растежа на динамичните и амбициозни български малки и средни предприятия.