Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ и преподавател във ВУЗФ, и Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ.