От години средствата за отчуждаване на частните терени, върху които трябва да има паркове, улици, междублокови пространства, детски градини и училища... се режат и са крайно недостатъчни.