Банкеръ Daily

<Без рубрика>

"Херти" - българският отговор на дилемата: корк или капачка за виното

От няколко години във винарската индустрия се водят дискусии - корковите тапи или алуминиевите капачки са по-добри за съхранението на виното. Традиционалистите залагат на корка. Новите винени дестинации - Австралия, Нова Зеландия, САЩ, Чили, налагат капачката, която пък печели все повече почитатели.  

Една българска фирма - "Херти" АД, се намесва също в тези дискусии и успешно налага своите изделия. 

През първото полугодие на тази година продуктите на "Херти" АД - алуминиени, пластмасови и композитни капачки и дозатори, са прдавани в над 50 държави по целия свят. Най-големият пазар на шуменската фирма е във Франция.  Следващите по значение през тази година са във Великобритания, България, Германия, Русия и останалата част от Европа, които формират около 68% от оборота на предприятието. 

Въпреки силната конкуренция на пазара на продуктите на "Херти" и негативното влияние на повишаващите се цени на суровините в световен мащаб, мениджърите на дружеството очакват то да запази позициите си на пазарите, на които оперира, и да постигне по-високи пазарни дялове и оборот през тази година.  Но, от друга страна, "Херти" и другите по-малки производители може да бъдат принудени да повишат ефективността си чрез намаляване на себестойността си, включително и на разходите за суровини. 

През тази година шуменската фирма отчита ръст от 15.06% в продажбите на продукция спрямо същия период на миналата година, и на европеския и на останалите пазари. А това е постигнато и с привличането на нови служители. 

Анализът показва, че има повишение и при постоянните и при променливите разходи на предприятието. Основната част от материалите и по-конкретно алуминията, са борсови стоки, така че "Херти" не може да влияе върху цените им. Работи се върху разширяване на пазарното присъствие с разработката на нови продукти. Осигурени са кредити за оборотни средства, които ще се използват при необходимост. 

През първото полугодие са инвестирани 2 млн. лв. предимно в нови производствени мощости, като разходите са финансирани със собствени средства и инвестционен заем.  

Работейки с клиенти от над 50 държави по целия свят за фирмата съществуват рискове, свързани с валутните курсове, като основният риск е от британският паунд и американският долар.  

"Херти" е изложено на риск от разпространението на коронавируса в световен мащаб и свързаните с това опасности за персонала и пазарите. При заболявания сред служителите има опасност от намаляване на производствения капацитет, което пък да доведе до закъснение з изпълнението на поръчките  и олив на клиенти. Друга опасност е намаляване на потреблението на определени видове алкохолни и безалкохолни напитки поради драстичното свиване на ХоРеКа индустрията и намаляване обема на производството.  

Предприетите от правителството мерки, които са задължителни за всички у нас, биха могли да доведат до намаляване на приходите, както и до намаляването или забавянето на акумулираните от дружетвото парични потоци през тази година. А като следствие от това може да се очаква влошаване на платежоспособността и на ликвидността на "Херти".  

За съжаление планираните след март междунарони изложения и панаирни събития са отменени или отложени заради възникналата пандемична обстановка с разпространението на коронавируса по света. А това ще ограничи контактите и възможнотите за разширяване на пазарите, отбелязват от компанията. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във