БСП се срещна с Асоциацията на организациите на българските работодатели