Печалбата на ПИБ за 2018 г. ще се включи в базовия собствен капитал от първи ред, съобщи главният изпълнителен директор Неделчо Неделчев.
Печалбата на ПИБ за 2018 г. ще се включи в базовия собствен капитал от първи ред, съобщи главният изпълнителен директор Неделчо Неделчев.