Изложба с произведения на изкуството от колекцията на Royal Bank of Canada (RBC).
S 250 a04acd86 190f 4130 9989 c9c669ec8310