Редица фирми вече проучват възможностите за пренасяне на научноизследователски и развойни екипи в България.
Редица фирми вече проучват възможностите за пренасяне на научноизследователски и развойни екипи в България.