Конструкцията, висока 102 м, е построена за Експо'1958 и първоначално е планирано монументът да остане само шест месеца